Natuurgeneeskunde theorie


Hoe werkt het? De visie achter het samenbrengen van verschillende therapieén

Visie, analyse, Holisme

Bij natuurgeneeskunde gaat het vooral om het analyseren van hoe een klacht of ziekte is begonnen en waarom. 

Hiervoor gebruiken we o.a. de zogenaamde Holistische visie, dit houd in dat we zó breed kijken, dat we alle aspecten en invloeden van en op een dier meenemen in de analyse. 

Holisme is dus eigenlijk het tegenovergestelde van de specialisatie op een enkel lichaams-gebied. Zoals bijvoorbeeld bij een "Fysiotherapeut" of "Cardioloog"

Verder zijn er nog een aantal andere systemen of modellen die gebruikt worden om een klacht of ziekte te “classificeren” en/of te verklaren. 

Oorzaak

In het nazoeken van de historie van een dier kunnen er bijvoorbeeld dingen als stress, verandering in routine of trauma naar voren komen. 
Kleine “oorzaken” die opstapelen en vaak over het hoofd worden gezien. Een klein beetje stress door bijvoorbeeld de verandering van huis of stal lijkt niks. Als er echter tien van dit soort veranderingen achter elkaar voorkomen, dan kan het wél een flinke invloed hebben.

Soms kan ook simpel “trauma” de oorzaak zijn. Bijvoorbeeld een spier scheuren door een val. Ook dan kan Natuurgeneeskunde zeer effectief zijn. 
Dezelfde werkwijze blijft van toepassing alleen zijn de therapieën en werkwijze aanzienlijk minder invasief dan bij reguliere geneeskunde en kan de opstapeling van invloeden verminderd worden. 

consult1

Zeer brede kennis

Een natuurgeneeskundige heeft naast een flinke dosis medische kennis van anatomie, fysiologie en pathologie, een grote hoeveelheid kennis van de verscheidene aanvullende therapieën voor dieren. 
Verder is er o.a. veel kennis van gedrag, huisvesting en voeding nodig.

Er zijn binnen de natuurgeneeskunde een aantal andere ideeën over de werking van een lichaam die nog niet helemaal “wetenschappelijk” te verklaren zijn of die nog kruisen met gevestigde belangen. 

De werking en invloed van “lichaamsenergie” is hier een voorbeeld van. Of de invloed van “gedachte” op het lichaam en omgeving. Sommige therapieën maken hier gebruik van. Door praktijkervaring van honderden jaren kunnen we deze systemen wel gebruiken ondanks dat het nog niet helemaal begrepen wordt.

 

anatomie paard

Aanpak advies

Het advies is meestal gericht op het oplossen van onderliggende oorzaken en minder op de huidige symptomen. Door deze aanpak keert het lichaam weer terug naar gezond “equilibrium” en kan het immuunsysteem de boel zelf weer oplossen. 

De therapieën zijn dan vaak ook meer gericht op werkgebieden als ondersteuning van een bepaald orgaan, verminderen van stress of opbouw van een lichaams-systeem. In ieder geval wordt er veel rekening gehouden met het niet méér belasten van het lichaam. 

In de praktijk zien we ook dat als het lichaam in de juiste richting wordt geleid, het tot veel groter herstel in staat is dan vaak wordt gedacht.

NATUURLIJK?


natuur 640x480
Een term die tegenwoordig vaak voor verschillende dingen gebruikt wordt. Naturologic geeft er deze definitie aan:

Een werkwijze of manier van denken die, rekening houdt of gebruik maakt van systemen, die al aanwezig zijn in lichaam of omgeving (Aarde), voor het behoud van milieu en lichaam zonder deze te willen veranderen of aan te passen maar ermee te werken binnen de al bestaande structuur.

Gebruik maakt van producten, stoffen of hulpmiddelen die passen binnen die natuurlijke systemen en deze niet negatief beïnvloeden of aan passen maar enkel deze (al bestaande) systemen gebruiken, ondersteunen of herstellen. 

Vanuit de denkwijze dat kunstmatige processen (door mensen ontworpen of geproduceerd) nooit de volledige werking of bedoeling kunnen hebben en/of per definitie excessief zijn of een excessieve uitwerking hebben. Dit door een gebrek aan begrip en/of niet holistische denken.

Cookies

Naturologic gebruikt Cookies, voor het verbeteren van de dienstverlening. Dank!