Consult

 

Hoe werkt het?

01
U neemt telefonisch contact op.
Bij het eerste telefonisch contact worden u kort een aantal vragen gesteld en kan er een afspraak gemaakt worden. 
U kunt altijd vrijblijvend bellen.

02
Een afspraak is gemaakt, bij u thuis of in de praktijkruimte
Tijdens het eerste consult wordt er, aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, informatie over uw paard verzamelt. Hierbij hoort ook een lichamelijk onderzoek van uw paard.
Het consult vindt plaats op de locatie van uw paard en duurt meestal ongeveer een uur.
In sommige gevallen kunt u het advies krijgen om eerst bepaalde onderzoeken bij een dierenarts te laten doen zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek.

03
U krijgt een Adviesplan en eventuele middelen
Vervolgens wordt er in overleg met u een adviesplan opgesteld.
Dit plan wordt uitgeschreven en krijgt u, of direct mee, of wordt later naar u toegestuurd(het liefst via email).

Bij massage of bewgingstherapie, wordt deze direct in overleg toegepast.
Eventuele middelen die nodig zijn voor het adviesplan kunt u bij ons afnemen en krijgt u dan direct óf worden later toegezonden.
De meeste adviesplannen hebben een looptijd van 4 – 6 weken.
Betaling van het consult en/of eventuele middelen kan per factuur of na afloop contant.

In de meeste gevallen bestaat het adviesplan voor u zelf uit:

  • Korte uitleg van de analyse van het ziektebeeld.
  • Uitleg van de strategie van het adviesplan
  • Welke middelen of producten u moet inzetten met gebruik en dosering.
  • Eventuele aanpassingen in leefomgeving of handelingen
  • Eventuele zelf toe te passen therapeutische handelingen (massage)

04
Vervolg, Begeleiding tijdens het verloop van het advies
Op dato van aflopen van het adviesplan is er nog een keer telefonisch contact nodig, dit is inbegrepen bij de prijs van het eerste consult. Daarna zijn er soms nog vervolgconsulten nodig om een volledig traject te doorlopen.
Een tweede of vervolg consult duurt echter meestal maar een half uur omdat de historie van het paard al in kaart is gebracht. Een telefonisch consult duurt meestal ongeveer een kwartier tot een half uur.

 

Kosten opbouw en Flexibiliteit

Waar betaalt u precies voor?

Flesjes3

De kosten voor een consult en advies zitten voornamelijk in het eerste consult. In het tarief voor het start-consult zit natuurlijk de tijd van het consult zelf berekend maar ook de tijd die achteraf nodig is om het advies uit te werken, eventuele middelen voor te bereiden en om uw casus te documenteren.

De uitwerking voor een advies kan bij een erg ingewikkeld geval in de uren lopen, toch blijft het tarief voor het eerste consult hetzelfde. De kosten voor de middelen in een adviesplan zijn meestal vrij laag, deze moeten wel apart worden betaald. Het vervolgconsult is gelijk goedkoper dus de afwikkeling valt qua kosten voor de meeste mensen erg mee. Zie ook de tarievenpagina voor meer informatie

Flexibiliteit

Hoewel er dus een duidelijke structuur in de werkwijze is, wordt er bij Naturologic zo flexibel mogelijk binnen de principes naar de wensen en situatie van de cliënt en het paard gewerkt.

 

Disclaimer

Omdat we graag duidelijk zijn over wat we wel en niet kunnen, en zijn:
De therapieën zijn vaak geen vervanging voor erkende medische zorg van een dierenarts. We spreken dan ook van een uitgebreid gezondheidsadvies. Bij een ernstige medische situatie of levensbedreigende situatie raadpleegd u een dierenarts. Bij twijfel verwijst Naturologic u door.
De therapeuten bij Naturologic zijn paraveterinair en geen dierenarts. Uitvoering van het advies dient dan ook in overleg en onder toezicht van een dierenarts te geschieden. De cliënt dient zelf zorg te dragen voor overleg, contact en toezicht van een bevoegd dierenarts.
Meer weten? Zie de algemene voorwaarden of neem contact op.

 algemene voorwaarden

Cookies

Naturologic gebruikt Cookies, voor het verbeteren van de dienstverlening. Dank!